Loading...
 
Αρχική Σελίδα  |  Θυγατρικές Εταιρείες  |  Conercon Energy Solutions  |  Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Φωτοβολταϊκά Συστήματα  Net Metering

Net Metering είναι ο συμψηφισμός παραγόμενης  και καταναλισκόμενης ενέργειας, επιτρέποντας  στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος, πιθανότατα και όλης της ενέργειας που καταναλώνει, ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της ενέργειας που παράγει το φωτοβολταϊκό (φ/β) του σύστημα. Ο όρος «net» προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ καταναλισκόμενης και παραγόμενης ενέργειας σε μία ορισμένη χρονική περίοδο. Η περίοδος αυτή είναι συνήθως ο κάθε κύκλος καταμέτρησης και τιμολόγησης της καταναλισκόμενης ενέργειας. Αν υπάρχει περίσσεια ενέργειας, αυτή δεν χάνεται αλλά μεταφέρεται ως «υπόλοιπο» για χρήση την επόμενη διμηνία και συμψηφίζεται για μια ορισμένη χρονική περίοδο οπότε και γίνεται η τελική εκκαθάριση κατά τους μήνες Φεβρουάριο – Μάρτιο. Η μέγιστη επιτρεπόμενη εγκατεστημένη ισχύς ανέρχεται στα 5kW. Δικαίωμα αίτησης έχουν οικιστικές, εμπορικές, βιοτεχνικές και αγροτικές μονάδες.

Η αδειοδοτική διαδικασία που απαιτείται για την διασύνδεση με το δίκτυο ενός φ/β συστήματος είναι απλή και η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση όλων των σταδίων της. Η μέση ετήσια παραγωγή ενέργειας από ένα φ/β σύστημα είναι περίπου 1850 kWh/kW.

Γιατί Net Metering;

  • Η απόσβεση της επένδυσης επιτυγχάνεται στα 3-4 χρόνια
  • To κόστος ηλεκτρικού ρεύματος σε σύγκριση με τις τιμές προμήθειας και εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών συστημάτων, καθιστούν την επιλογή του net metering συμφέρουσα για κάθε νοικοκυριό και επιχείρηση
  • Κίνητρο ώστε να καλυφθεί ένα μεγάλο μέρος των ενεργειακών αναγκών συμπεριλαμβανομένης και της θέρμανσης, κάνοντας έτσι ένα βήμα παραπάνω για την απεξάρτηση από τις διακυμάνσεις της τιμής του πετρελαίου
  • Μειώνονται οι εκπομπές CO2
  • Μακροχρόνιες εγγυήσεις μέχρι και 25 χρόνια
  • Ευάλωτες ομάδες πληθυσμού χρήζουν χορηγίας  

 

Αυτοπαραγωγή

Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από το φωτοβολταϊκό σύστημα που είναι εγκατεστημένο στο υποστατικό του καταναλωτή, χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για ιδία κατανάλωση με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας της εμπορικής μονάδας. Απαιτείται ορθός υπολογισμός της εγκατεστημένης ισχύος του φ/β συστήματος γιατί η παραγόμενη ενέργεια θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στο προφίλ ζήτησης του καταναλωτή. Η επιτρεπόμενη εγκατεστημένη ισχύς ανέρχεται από 10KW - 2MW και δικαίωμα αίτησης έχουν εμπορικές και βιομηχανικές μονάδες. Στις αγροτικές μονάδες η επιτρεπόμενη εγκατεστημένη ισχύς ανέρχεται από τα 10KW μέχρι τα 20KW.

Η μέθοδος της αυτοπαραγωγής προσφέρει στον επενδυτή τη δυνατότητα να εξοικονομήσει ένα σημαντικό ποσοστό των χρημάτων που σήμερα πληρώνει σε λογαριασμούς ρεύματος και αποτελεί την ιδανική επένδυση εξοικονόμησης ενέργειας και χρημάτων. Εισάγει δηλαδή τον επενδυτή στην φιλοσοφία της εξοικονόμησης και ορθολογικής διαχείρισης της ενέργειας στο χώρο της επιχείρησης του.

Για τη διαστασιολόγηση και το μέγεθος ισχύος του φωτοβολταϊκού συστήματος είναι ενδεδειγμένο να λαμβάνεται υπόψη η ετήσια κατανάλωση της εγκατάστασης στην οποία αυτό θα συνδεθεί. Ο ενεργειακός συμψηφισμός διενεργείται σε ετήσια βάση και τυχόν πλεόνασμα ενέργειας μετά τον ετήσιο συμψηφισμό δεν αποζημιώνεται ούτε μεταφέρεται.

Αυτόνομα  Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Τα αυτόνομα συστήματα χρησιμοποιούνται σε αγροτικές επιχειρήσεις, ορεινές κατοικίες ή όπου αλλού υπάρχει απουσία ηλεκτρικού δικτύου. Η εφαρμογή των αυτόνομων συστημάτων δίνει αποτελεσματικές λύσεις ακόμη και σε φωτισμούς οδικών αρτηριών ή άλλων δυσπρόσιτων από το δίκτυο χώρων. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η διαστασιολόγηση τέτοιου είδους συστημάτων, για την επίτευξη της απρόσκοπτης λειτουργίας τους.

Η διαστασιολόγηση γίνεται αντίστροφα από τον κλασσικό τρόπο από τα διασυνδεδεμένα συστήματα. Πρώτα υπολογίζονται οι ενεργειακές ανάγκες που απαιτείται να καλυφθούν και στην συνέχεια γίνεται ο υπολογισμός του συστήματος. Εγκαταστάσεις αυτόνομων συστημάτων μπορούν να γίνουν σε εξοχικές κατοικίες, τροχόσπιτα, σκάφη αναψυχής, εφαρμογές σήμανσης (π.χ. φάροι, διαφημιστικές πινακίδες κτλ) και τηλεπικοινωνιακοί σταθμοί.

 

Related Articles
Save Energy 2016

Save Energy 2016

H Conercon Energy Solutions σας προσκαλεί στην έκθεση ‘Save Energy 2016’ στο χώρο της Διεθνούς Κρατικής ...περισσότερα