Loading...
 

Yγραέριο

Γενικά για το υγραέριο

Το υγραέριο, γνωστό και σαν LPG (Liquified Petroleum Gas) είναι ένα μείγμα υδρογονανθράκων (χημικές ενώσεις του άνθρακα με το υδρογόνο) και αποτελείται, βασικά, από προπάνιο και βουτάνιο. Σε κανονικές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας βρίσκεται σε αέρια μορφή, για σκοπούς όμως εύκολης μεταφοράς υγροποιείται σε κυλίνδρους ή δεξαμενές, εξασκώντας του χαμηλή σχετικά πίεση και αυξάνοντας τη θερμοκρασία του. Στην υγρή του μορφή δεν καίγεται, με την έξοδο του όμως από τους κυλίνδρους ατμοποιείται και μεταφέρεται για χρήση, ενώ με τη καύση του παράγεται θερμότητα η οποία συντείνει στην περισσότερη εξάτμιση του υγρού και άρα ετοιμασία του για χρήση.

Επειδή το υγραέριο σε υγρή μορφή μέσα στους κυλίνδρους και τις δεξαμενές, βρίσκεται υπό πίεση, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος, κάτω από κάποιες προϋποθέσεις, απότομης εξαέρωσης και εκτόνωσης του με τη μορφή της έκρηξης με καταστροφικές συνέπειες. Για το σκοπό αυτό επιβάλλεται να ακολουθούνται οι αυστηρές προδιαγραφές που έχουν θεσπιστεί με νομοθεσίες, όσον αφορά τη μεταφορά, τοποθέτηση, φύλαξη, εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση του απαραίτητου εξοπλισμού.

Το υγραέριο είναι ευρέως διαδεδομένο στη κοινωνία μας σαν καύσιμο και βρίσκεται σχεδόν σε όλα τα σπίτια, εστιατόρια, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, ξενοδοχεία κλπ. Τα τελευταία χρόνια έχει εξαπλωθεί η χρήση του και σαν καύσιμο κίνησης, αξιοποιώντας το κύριο του πλεονέκτημα που είναι η πιο καθαρή καύση με συνέπεια τη σημαντικά μειωμένη εκπομπή επιβλαβών καυσαερίων.

Κύλινδροι

Οι κύλινδροι υγραερίου βρίσκονται σε διάφορα μεγέθη όσον αφορά το βάρος περιεχομένου τους και αυτά είναι κυρίως 10 Kg , 14 Kg, 15 Kg, 25 Kg, 35 Kg, 50 Kg. Η Lanitis Gas Ltd διαθέτει μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους με όλα τα πιο πάνω μεγέθη κυλίνδρων και με τη χρήση του μεγάλου στόλου ειδικών οχημάτων που διαθέτει, αλλά και μέσω των αποκλειστικών μεταπωλητών/αντιπροσώπων της, μπορεί να τους μεταφέρει στη κάθε εγκατάσταση του κάθε πελάτη.

Οι κενοί κύλινδροι, μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις του αδειοδοτημένου συνεργάτη μας, όπου αφού ελεγχθούν σχολαστικά ένας-ένας, ξαναγεμίζονται και μεταφέρονται πίσω στις αποθήκες μας. Η συνεχής και αδιάλειπτη τροφοδοσία της αποθήκης με νέους κυλίνδρους, εγγυώνται την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση όλων των πελατών σε παγκύπρια κλίμακα.

Οι κύλινδροι χρησιμοποιούνται συνήθως για μικρές καταναλώσεις, όπου απαιτείται μικρή σχετικά παροχή υγραερίου σε αέρια μορφή και σε τόπους που δεν υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης δεξαμενών υγραερίου.

Υγραέριο Χύμα

Στις περιπτώσεις που υπάρχει αυξημένη ανάγκη υγραερίου σε αέρια μορφή, κατά κανόνα επιβάλλεται η χρήση δεξαμενών υγραερίου. Μια δεξαμενή υγραερίου, εργάζεται βασικά σαν ένας μεγαλύτερος κύλινδρος, που όμως έχει τη δυνατότητα παραγωγής μεγαλύτερης ποσότητας υγραερίου σε αέρια φάση. Όπως και με τους κυλίνδρους, έτσι και οι δεξαμενές επιβάλλεται να ακολουθούν τις αυστηρές από τη νομοθεσία προδιαγραφές ασφάλειας και περιοδικού ελέγχου. Επιπλέον η νομοθεσία είναι πολύ πιο αυστηρή και στο χώρο που θα τοποθετηθεί η δεξαμενή. Απλά επικοινωνήστε μαζί μας και το άρτια καταρτισμένο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό μας θα σας συμβουλεύσει για ότι χρειαστεί.

Η Lanitis Gas Ltd προμηθεύει χύμα υγραέριο σε βιοτεχνίες, εργοστάσια, ξενοδοχεία, εστιατόρια και άλλου είδους επιχειρήσεις το οποίο φυλάσσεται σε δεξαμενές. Ο μεγάλος αριθμός δεξαμενών υγραερίου που διατίθεται με πολλαπλές επιλογές σε χωρητικότητα, μπορούν να καλύψουν οποιεσδήποτε ανάγκες τόσο στον επαγγελματικό όσο και στο βιομηχανικό τομέα.

Το υγραέριο μεταφέρεται σε υγρή μορφή με τη χρήση ειδικών οχημάτων-βυτιοφόρων και μεταγγίζεται με ασφάλεια στις δεξαμενές. Με αυτό τον τρόπο, η εταιρεία εφοδιάζει με υγραέριο όλες τις εγκατεστημένες μονάδες της, σε πελάτες της σε οποιοδήποτε σημείο της Κύπρου.

 

Related Articles